Toiveisiisi on vastattu.

 Ky­syim­me PK-yrit­tä­jil­tä, mit­kä asiat ko­ros­tu­vat ko­ti­si­vu­ja va­lit­taes­sa ja vas­tauk­set oli­vat pää­osin yh­den­mu­kai­sia. Help­pous, hin­ta ja laa­tu. Kol­me asi­aa jot­ka har­voin koh­taa­vat – pait­si meil­lä.

Me to­teu­tam­me Si­nul­le ko­ti­si­vut, jot­ka ovat ny­ky­ai­kai­set, hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä ja sel­lai­sel­la hin­nal­la, että huo­maat hy­myi­le­vä­si. Simp­pe­li­Sait­ti-ko­ti­si­vut on ke­hi­tet­ty eri­tyi­ses­ti pien­ten yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten tar­pei­siin – laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Teem­me kans­sa­si tar­ve­kar­toi­tuk­sen, jon­ka poh­jal­ta voim­me to­teut­taa juu­ri Si­nul­le ja yri­tyk­sel­le­si so­pi­vat ko­ti­si­vut. Ym­mär­räm­me mi­ten tär­keä­tä on pal­ve­lu, jo­ten emme jätä si­nua yk­sin ou­don ko­ti­si­vu­ko­neen kans­sa.

Alla on muutamia esimerkkisivuja, joiden pohjalta voit miettiä millainen sivu Sinulle ja yrityksellesi sopii parhaiten.

Hymy on herkässä kun on sivut jotka toimii.

Kotisivuja katsotaan ja etsitään tänä päivänä tietokoneiden ohessa myös mobiililaitteilla ja tableteilla. Koska hakukoneet vielä suosivat tietynlaisia sivuja, tämä asettaa monille kotisivuille haasteita. SimppeliSaitin sivut toimivat yhtä hyvin kaikilla päätelaitteilla.

Me ymmärrämme myös hakukoneiden toiminnan ja teemme kaikkemme, jotta asiakkaasi löytävät sinut mahdollisimman helposti. Lisätehoa halutessasi saadaan Google Adwords-kampanjoinnilla jonka suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen palvelut tarjoamme halutessasi.

Alkuun pääsemme helposti, kun otat rohkeasti yhteyttä. Oheisen lomakkeen täytöllä saamme hommat käyntiin!

 

Hyvillä mielin tilaamaan.

Ota meihin yhteyttä niin päästään alkuun. Täytä vain oheinen lomake ja hommat lähtee rullaamaan - ja hymy nousee korviin.

Valitse yhteydenoton aihe:

Hyväksyn toimitusehdot ja olen tietoinen, että tilaaminen on sitova.

Muistilista SimppeliSaitin tilaajalle